Birkelse

By marts 24, 2020 Projekter

Birkelse - etablering af separat kloaksystem

Arbejdet omfatter etablering af separat kloaksystem. Arbejdet omfatter endvidere en renovering af vej og fortovsarealer i Birkelse by.

Kloakering:

 • Etablering af hovedledninger og brønde
 • Etablering af rørbassin
 • Etablering af stikledninger samt skelbrønde

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Tilslutning til eksisterende separatsystem
 • Nedtagning, depotsætning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar mv.
 • Afvandingsarbejder: ca. 870 lbm spildevandsledning hovedsageligt i ø160 PVC, SN8 og regnvandsledning i ø250 PP – ø800 beton, inkl. 15 lbm ø1200 rørbassin i beton.
 • Udførelse af spuling og TV-inspektion

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Opbygning af nye veje.
 • Brolægning: kantsten langs kørebane.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.
 • Vejafvandingsanlæg

Leave a Reply