Fagentreprise

Fagentreprise betyder, at kunden eller dennes rådgiver/rådgivere koordinerer hele byggeforløbet og forestår den daglige byggestyring af alle entreprenører på byggepladsen.
HMC A/S har, som fagentreprenør, ansvaret for, at vores egne medarbejdere udfører arbejdet i.h.t. kundens projektmateriale, der danner grundlag for entreprisekontrakten.
HMC A/S store håndværksafdeling har højt specialiserede medarbejdere, formænd og projektledere inden for:

Vores kvalitet tilvejebringes af, vores medarbejdere, der er dygtige, omhyggelige og opdaterede inden for deres faglige felter. Vi efteruddanner derfor løbende, både internt og eksternt. Denne politik betyder, at de gode folk bliver hos os, og vi har en meget høj anciennitet hos HMC A/S.