Fjernvarmerenovering

By marts 24, 2020 Projekter

Løgstør - Fjernvarmerenovering og konvetering

Projektet er udarbejdet med det formål at fjernvarmeforsyne det eksisterende naturgasforsyningsområde nordøst for Løgstør Fjernvarmeværks nuværende forsyningsområde.

Fjernvarme:

 • Udskiftning/renovering af 400 meter S1 til ny S2 twin.
 • Konvertering af 150 gas- og oliekunder til fjernvarme.
 • Ca. 4.300 meter nyt tracé i dimensionerne fra DN 125 ned til DN 40.
 • Etablering af 2 målepunkter til lesledersignal.

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Trafikregulering.
 • Arbejde i store dybder pga. rørføring under vand- og spildevandsledninger.
 • Udførsel af underboringer, hvor traditionel gravning var umulig.

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Oplukning og retablering af ca. 5.500 m² asfaltbelægning.
 • Brolægning: Kantsten ved husstik
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Retablering gennen haver mv.

Leave a Reply