Fjerritslev

By marts 20, 2020 Projekter

Separat kloakering Fjerritslev Etape 3 og 4

Efter en i 2016 veloverstået etape 1 og 2, er vi nu i gang i Fjerritslev med at kloak separer byen, hvor vi nu har etape 3 – 4, vi er på nuværende tidspunkt i gang med etape 3.
Projektet strækker sig over en 2 årige periode.

Opgaven består af følgende hovedmængder.

  • 60 m enkeltgrav for spildevandskloak
  • 120 m enkeltgrav for regnvandskloak
  • 2.000 m fællesgrav for separatkloak

Ledningsstørrelserne er følgende:

  • Spildevandsledninger i dimension ø200 – ø400 (PVC)
  • Regnvandsledninger i dimension ø200 – ø1600 (PVC, GAP, og beton)

Øvrigt arbejde består af:

  • Tilhørende stikledninger
  • Retablering af ca. 11.000 m² asfalt
  • Kantsten på samtlige veje.
  • Etablering af ny pumpestation.
  • Etablering af nyt regnvandsbassin.

Leave a Reply