Hjarbæk

By marts 24, 2020 juni 3rd, 2020 Projekter

Hjarbæk – rydnings og jordarbejde

Arbejdet omfatter diverse rydningsarbejder og jordarbejder inkl. retableringsarbejder. Ydermere etableres der ca. 1,1 km asfalteret sti fra Hjarbæk og til Himmerlandsstien, samt opsætning af diverse skilte og bomme.

Vejanlæg:

  • Afgravning af 1800 m³ jord og muld
  • Indbygning af 1100 m³ bundsikring
  • Indbygning af 510 m³ stabilgrus
  • Etablering af 3300 m² asfalteret sti
  • Finregulering og græssåning af 3000 m² rabatarealer

Leave a Reply