Hovedentreprise

Hovedentreprise betyder, at kunden har indgået aftale med tekniske rådgivere til projektering og tilsyn af byggeriet. Rådgiveren er at betragte som kunder og kan træffe de nødvendige beslutninger på vegne af denne. Vi har som hovedentreprenør ansvaret for at vores underentreprenører og egne medarbejdere udfører arbejdet i.h.t. kontraktgrundlaget med kunden.