Henrik Christensen

Adm. Direktør

HR / KS / ADM - se flere medarbejdere

Tina Elfrida Jensen

HR /Adm.

Lene Overgaard

KS Ansvarlig / Adm.

Poul Erik Henriksen

Afdelingsleder Byggeri

Lars Madsen

Afdelingschef Sjælland

Afdelingsledere - se flere medarbejdere

Palle Haugaard

Afdelingsleder Sjælland

Michael Johansen

Afdelingsleder Sjælland

Lars Heidemann

Økonomichef

Økonomi - se flere medarbejdere

Heidi Kortegaard

Bogholderi / Løn

Gitte Egelund

Bogholderi

Bente Jensen

Løn

Grethe Nielsen

Bogholderi

Kasper Graversgaard

Afdelingschef Anlæg

Anlæg - se flere medarbejdere

Ole Nielsen

Projektleder

Robert Christensen

Projektleder

Frank B. Pedersen

Projektleder

Jeppe Frisgaard

Projektleder

Kenneth Bjerregaard

Projektleder

Kurt Hansen

Formand

Martin Ravn

Afdelingschef Byggeri/Landbrug

Byggeri - se flere medarbejdere

Carsten Ytting Nielsen

Projektleder

Bo Falkesen

Byggeleder

Henning Henriksen

Byggeleder

Carsten Nielsen

Byggeleder

Michael Stenberg Munkholt

Projektleder

Trine Werner

Beregner

Per Christensen

Afdelingschef Thisted

Thisted - se flere medarbejdere

Lasse Hvam Jensen

Afdelings- og projektleder

Fritz Marquartsen

Projektleder

Benjamin Bislev

Byggeleder

Bent Bislev

Beregner & Projektleder

Mathias Madsen

Afdelingsleder Byggeri Storentreprise

Byggeri - se flere medarbejdere

Niels Tvergaard

Projektleder

Michael Hjortshøj Støttrup

Byggeleder

Lars Bojesen

Projektleder

Dennis Madsen

Afdelingsleder Landbrug

Palle Haugaard

Afdelingsleder - Sjælland

Sjælland - se flere medarbejdere

Finn Skovborg

Byggeleder - Sjælland

Walther Rokkedahl

Byggeleder

Frank Quorp

Byggeleder

Benny Nielsen

Benny Nielsen

Byggeleder

Michael Johansen

Afdelingsleder - Sjælland

Sjælland - se flere medarbejdere

Frank Rasmussen

Projektleder - Sjælland

Klaus Dittmer

Projektleder - Sjælland

Preben Christensen

Lager Sjælland

Henrik Hollen

Byggeleder

Peter Jensen

Kørselsleder

Iver Christensen

Lagerleder

Peter Mortensen

Værkstedsleder

Se alle medarbejdere herunder »

Alle medarbejdere

Henrik Christensen

Adm. Direktør

Poul Erik Henriksen

Afdelingsleder Byggeri - Jylland

Lars Madsen

Afdelingschef - Sjælland

Lars Heidemann

Økonomichef

Kasper Graversgaard

Afdelingschef Anlæg

Martin Ravn

Afdelingschef Byggeri/Landbrug

Per Christensen

Afdelingschef Thisted

Mathias Madsen

Afdelingsleder Byggeri Storentreprise

Dennis Madsen

Afdelingsleder Landbrug

Palle Haugaard

Afdelingsleder Sjælland

Michael Johansen

Afdelingsleder Sjælland

Peter Jensen

Kørselsleder

Iver Christensen

Lagerleder

Peter Mortensen

Værkstedsleder

Robert Christensen

Projektleder

Frank B. Pedersen

Projektleder

Jeppe Frisgaard

Projektleder

Kenneth Bjerregaard

Projektleder

Ole Nielsen

Projektleder

Fritz Marquartsen

Projektleder

Bent Bislev

Beregner & Projektleder

Kurt Hansen

Formand

Michael H. Støttrup

Byggeleder

Frank Rasmussen

Projektleder - Sjælland

Carsten Ytting Nielsen

Projektleder

Bo Falkesen

Byggeleder

Henning Henriksen

Byggeleder

Anders Hollesen

Byggeleder

Carsten Nielsen

Byggeleder

Trine Werner

Beregner

Niels Tvergaard

Projektleder

Finn Skovborg

Byggeleder - Sjælland

Walther Rokkedahl

Byggeleder

Frank Quorp

Byggeleder

Benny Nielsen

Benny Nielsen

Byggeleder

Preben Christensen

Lager Sjælland

Tina Elfrida Jensen

HR /Adm.

Lene Overgaard

KS Ansvarlig / Adm.

Heidi Kortegaard

Bogholderi / Løn

Gitte Egelund

Bogholderi

Grethe Nielsen

Bogholderi

Bente Jensen

Løn

Per Sloth Christensen

Mekaniker

Klaus Dittmer

Projektleder - Sjælland

Flemming Schultz

Betonværk

Bjarne Kristen

Byggeleder

Martin Abildgaard

Smed

Lasse Hvam Jensen

Afdelings- og projektleder Thisted

Lars Bojesen

Byggeleder, Thisted

Henrik Hollen

Byggeleder

Benjamin Bislev

Byggeleder

Michael Stenberg Munkholt

Projektleder