Nørrekær Enges Modtageranlæg

Grænseværdier for jord
ForureningskomponentKategori 1Kategori 2Kategori 2 forhøjet
(mg/kg TS)(mg/kg TS)(mg/kg TS)
Kulbrinter (VKI)
C6-C10 (flygtige)<25<25<25
>C10-C15 (lette kulbrinter)<40<100
>C15-C20 (lette kulbrinter)<55<100
C20-C35 (tunge kulbrinter)<100<300<500
C6-C35 (sum kulbrinter)<100<500
PAH
PAH TOTAL<4<40<50
Benz(a)pyren<0,3<3<6
Dibenz(a)antracen<0,3<3<6
Metaller
Arsen<20<20<20
Cadmium<0,5<5<5
Chrom (Cr total)<500<1000<1000
Kobber<500<1000<1000
Kviksølv<1<3<3
Bly<40<400<400
Zink<500<1000<1000

Vil du vide mere?

Se alle vores afdelinger på kontaktsiden.
Du kan også bruge kontaktformularen til at sende os en forespørgsel.

Kontakt os her »

Send en besked »