Separatkloakering, Strandgade, Nørresundby

Aalborg Kommune har udarbejdet en byudviklingsplan for Nørresundby. Nørresundby Torv og de tilstødende gader skal styrkes som byrum med gode opholdskvaliteter, attraktive forbindelse for cyklister og gående samt kombinere transportmuligheder – heriblandt at stige om til en af byens mest benyttede bybuslinjer. Aalborg Kloak A/S varetog i den forbindelse separatkloakering af områderne startende med Strandgade samt krydsning af Vesterbrogade. Aalborg Vand A/S foretog i forbindelse med projektet omlægningen af eksisterende ø90 mm PE-vandledning til ny ø110 mm PE-vandledning.

Hovedentreprisen omfattede blandt andet:
220 m regnvandsledninger i dimension ø250 mm PVC ø1000 mm GLF
100 m spildevandsledning i dimension ø250 mm PVC
95 m pilotrørsboring med direkte i trækning i dimension ø250 mm PE100 PN10
Etablering af én pressegrube og én modtagegrube
1250 m2 asfalt

Fakta

Anvendelse:
Infrastruktur
Opgave:
Nyanlæg
Projektnavn:
Separatkloakering, Strandgade, Nørresundby
Lokation:
Nørresundby
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Bygherre:
Aalborg Kloak A/S

Andre referencer