Totalentreprise

Ved denne entrepriseform har vi ansvaret for byggesagens tekniske rådgivning og finder, evt. i samråd med kunden, de bedst egnede rådgivere til den aktuelle opgave.

Læs mere her

Hovedentreprise

Hovedentreprise betyder, at kunden har indgået aftale med tekniske rådgivere til projektering og tilsyn af byggeriet. Rådgiveren er at betragte som kunder og kan træffe de nødvendige beslutninger på vegne af denne.

Læs mere her

Storentreprise

Storentreprisen tager udgangspunkt i en fagentreprise, idet bygherrens rådgivere i forbindelse med storentrepriser, samler nært beslægtede fagentrepriser i større enheder.

Læs mere her

Fagentreprise

Fagentreprise betyder, at kunden eller dennes rådgiver/rådgivere koordinerer hele byggeforløbet og forestår den daglige byggestyring af alle entreprenører på byggepladsen.

Læs mere her