Totalentreprise

​Totalentrepriser afskiller sig fra andre entrepriseformer, og har eget aftalegrundlag (ABT 93). Ved denne entrepriseform har vi ansvaret for byggesagens tekniske rådgivning og finder, evt. i samråd med kunden, de bedst egnede rådgivere til den aktuelle opgave. Kunden har kun en kontaktperson, der i en hver henseende hjælper og guider kunden gennem byggeriet fra idéfase til endelig aflevering.