Institution

Byggeri af institutioner skal oftest tilgodese behov og ønsker for den helt brede befolkningsgruppe.

Vi opfører både nye institutionsbygninger og renoverer samt udvider eksisterende institutioner. Vi sikrer i hele processen, at der er overensstemmelse mellem de behov, institutionen skal dække og et byggeteknisk sundt byggeri.

Vi har et tæt samarbejde med kommuner og lignende rundt om i Danmark og har stor erfaring med byggeri af børnehaver, idrætshaller, plejeboliger og sundhedshuse.

Vi udfører institutionsbyggeri i total-, hoved- og fagentreprise og tilbyder professionel rådgivning samt bidrager med inspiration og løsningsforslag til byggeriets tekniske og æstetiske udformning.

I totalentreprisen er vi med helt fra start og udarbejder skitser og færdigt tegnings- og beskrivelsesmateriale i samarbejde med bygherre og eventuelt med inddragelse af brugerne af den færdige institutionsbygning. Vi sørger for kontrakter, forsikringer og byggetilladelser samt koordinering af håndværkere og materialer.

I hoved- og fagentreprise leveres det færdige tegningsmateriale og byggetilladelser til os, hvorefter vi varetager byggeledelsen af projektet og sørger for, at byggeriet udføres i henhold til tegninger og kriterier for standard og kvalitetssikring.