Kloakarbejde

HMCs autoriserede kloakmestre udfører kloakarbejde med viden og erfaring inden for renovering og nyetablering af kloaksystemer. En af vores kerneydelse er komplekst kloakarbejde for forsyningsselskaber.

Vi udfører separatkloakeringer, trykledninger, transmissionsledninger, gravitationsledninger, vakuumledninger, grundvandssænkning, pumpebrønde, over- og underjordiske bassiner og kloakarbejde ved pludseligt opståede skader og problemer.

Kontakt os for en uforpligtende samtale, og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde inden for kloakarbejde.

Kloakering og dræn ved nybyggeri

Kloakering og dræn er en væsentlig del af det samlede projekt i nybyggeri, uanset om det er et villa-, industri- eller erhvervsbyggeri. I HMC har vi mange års erfaring med projektering af større kloakanlæg; tilrettelæggelse, udførelse og herefter løbende service af kloaksystemet. Vi har fokus på, at vores løsninger er fremtidssikrede, så kloaksystemerne imødekommer både aktuelle og fremtidige behov og krav.

Renoverende, forebyggende og akut kloakarbejde

Vi udfører kloakopgaver fra en tilstoppet håndvask til et gennemgribende tjek af kloaksystem med tv-inspektion og efterfølgende udbedring af brud på kloaknettet. Vi leverer nye afløbsinstallationer eller en udvidelse af kloaksystemet og yder faglig rådgivning om materialer og myndighedskrav.

En del af vores kloakarbejde er at udbedre akut opståede problemer som for eksempel vand i kælderen. Dertil vejleder vi inden for forskellige professionelle kloaksystemer med henblik på forebyggelse af skader. Eksempler på systemer kan være en pumpebrønd, der opsamler spildevandet fra gulvafløb. Når brønden er fyldt, pumpes spildevand ud i det offentlige afløbssystem. Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet kan løbe baglæns i ledningerne og komme op gennem afløbet i kælder for eksempel i forbindelse med voldsomt regnvejr, og hvis afløbssystemet ikke kan håndtere regnvandet hurtigt nok.

Vi udfører altid kloakarbejde under stor hensyntagen til forsyningssikkerheden, de berørte lodsejere, naboer og de trafikale forhold – og vi gør generelt en stor indsats for at være til mindst mulig gene, der hvor vi opererer.