Kloakarbejde

Vi udfører alle former for kloakarbejde. Vores dygtige faguddannede medarbejdere har mangeårig erfaring i faget, og kvalitet er nøgleordet i alle aspekter af vores arbejde. Ved at vælge os som samarbejdspartner sikrer du dig derfor, at dit kloakarbejde bliver udført fagligt forsvarligt, i henhold til dine ønsker og til din tilfredsstillelse. Ønsker du uforpligtende professionel rådgivning i forbindelse med forestående kloakarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os. Nøgleordet kvalitet er også den røde tråd i forbindelse med kommunikation med vores kunder, som består af både privat- og erhvervskunder.

Alle former for kloakarbejde

Hos os møder du autoriserede kloakmestre, som besidder stor erfaring og ekspertise inden for renovering og nyetablering af kloaksystemer. Ved at vælge os som samarbejdspartner er du derfor garanteret, at dit kloakarbejde bliver udført i henhold til gældende regler på området og i høj kvalitet. Vores dygtige medarbejdere udfører rutinemæssigt tv-inspektion samt kvalitetssikring af det udførte arbejde, som vi dokumenterer til dig som kunde via en KS-mappe der følger alle sager. Vores kerneydelse inden for kloaksegmentet er bl.a. komplekst kloakarbejde for forsyningsselskaber, men vi udfører også mere traditionelle former for kloakarbejde. Blandt vores kunder finder du derfor både forsyningsselskaber, erhvervs- og privatkunder.

Alsidigt kloakarbejde

Som kunde hos os får du en partner, der er vant til både små og store udfordringer inden for kloaksegmentet, og som udfører mange typer af opgaver. Vi har bl.a. stor ekspertise inden for separatkloakeringer, trykledninger, transmissions ledninger, gravitationsledninger, grundvandssænkning, pumpebrønde, over- og underjordiske bassiner og kloakarbejde ved pludseligt opståede skader og problemer. Vi kan også træde til, når der er behov for renovering af kloakfaciliteter samt i forbindelse med andre af vores ydelser, f.eks. ved anlægsarbejde, renovering etc. Her kan vi anlægge kloaksystemet fra bunden, eller vi kan udbedre og optimere den eksisterende løsning.

Kloakarbejde ved nybyggeri

Står du over for at skulle bygge nyt, er kloakering og dræn en væsentlig del af det samlede projekt, uanset om der er tale om et villa-, industri- eller staldbyggeri. Hos HMC har vi mange års erfaring med projektering af større kloakanlæg; tilrettelæggelse, udførelse og efterfølgende løbende service af dit kloaksystem. Og vi gør meget ud af, at vores løsninger er fremtidssikrede, så dit afløbssystems kapacitet imødekommer både aktuelle og fremtidige behov. Endvidere sikrer vi, at adgangsforholdene til dit kloaksystem er gode. Vi udfører kloakarbejde af høj kvalitet, som ikke koster en formue, men som derimod imødekommer dit samlede budget eksempelvis ved nybyggeri.

Grundigt kloakarbejde

Når vi udfører kloakarbejde, har vi mulighed for at løse opgaver i en gravedybde på helt op til 6-7 meter uden anlæg. Vi har mulighed for at udføre opgaverne med anlæg, gravekasser med oversektioner, lineære gravekasser eller “københavnerspuns” Vores medarbejdere udfører opgaven under stor hensyntagen til forsyningssikkerheden, de berørte lodsejere, naboer og de trafikale forhold – vi gør en stor indsats for at være til mindst mulig gene der hvor vi opererer. Inden vi påbegynder arbejdet, har vi endvidere tilegnet os kendskab om forholdene i jorden. F.eks. undersøger vi, om der er underjordiske ledninger, som vi skal tage hensyn til.

Renoverende, forebyggende og akut kloakarbejde

Vi udbedrer alt lige fra den tilstoppede håndvask til et gennemgribende tjek af hele dit kloaksystem med tv-inspektion med efterfølgende udbedring af brud på kloaknettet. Har du brug for nye afløbsinstallationer eller en udvidelse af kloaksystemet? Vi tilbyder at løse opgaven samt at yde rådgivning om materialer og myndighedskrav.

En del af vores kloakarbejde er at udbedre akut opståede problemer som f.eks. vand i kælderen. Det bedste er naturligvis, at du sikrer dit kloaksystem forebyggende med professionelt kloakarbejde. I den forbindelse vil vi typisk foreslå dig at få installeret en pumpebrønd eller et højvandslukke. En pumpebrønd opsamler spildevandet fra dine gulvafløb. Når brønden er fyldt, pumpes dit spildevand ud i det offentlige afløbssystem. Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet kan løbe baglæns i ledningerne og komme op gennem afløbet i din kælder, f.eks. i forbindelse med voldsomt regnvejr, når afløbssystemet ikke kan håndtere regnvandet hurtigt nok. Højvandslukket er et stykke kloakrør med to indbyggede klapper, der lukkes, hvis kloakvand presses ind udefra.

Vil du vide mere?

Se alle vores afdelinger på kontaktsiden.
Du kan også bruge kontaktformularen til at sende os en forespørgsel.

Kontakt os her »

Send en besked »