Infrastruktur

Forsyningsopgaver inden for vand- og fjernvarme indgår oftest i større infrastrukturprojekter.

Vi har stor erfaring med forsyningsarbejde og i de overlappende processer med byggemodning, kabel- og forsyningsledninger, håndtering og behandling af jordforurening, grundvands- og spildevandshåndtering samt afsluttende anlægs- og belægningsarbejde.

I forbindelse med separering af regnvand og spildevand udfører vi desuden ofte nye pumpestationer til spildevandet. Vi har stor erfaring både i udførelse af ny anlæg og renoveringsopgaver inden for vandforsyning og fjernvarme.

Vi udfører etablering af store transmissionsledninger, hovedeforsyningsledninger og fjernvarmestikledninger til private husstande eller erhvervsbyggerier i forbindelse med etablering, udbygning eller renovering af fjernvarmenettet.