Forsyningsarbejde

HMC er specialister i forsyningsarbejde og udfører opgaver med nyanlæg og renovering inden for vandforsyning og fjernvarme.

Kontakt os for en uforpligtende samtale og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde inden for forsyningsarbejde.

Fjernvarme

HMC har stor ekspertise og erfaring inden for gravearbejde til alle typer af fjernvarmeledninger.

Vi beskæftiger os blandt andet med etablering af store transmissionsledninger, hovedforsyningsledninger og fjernvarmestikledninger til private husstande eller erhvervsbyggerier i forbindelse med etablering, udbygning eller renovering af fjernvarmenettet.

Renovering af fjernvarme

HMC udfører rammeaftale for fjernvarmeselskaber, der dækker reparationer og udskiftninger samt nyanlæg af fjernvarmeledninger.

Vi udfører renovering af fjernvarmenettet for flere bydele af gangen. I disse tilfælde anlægger vi også helt nyt asfalt og nye fortove i samarbejde med vejmyndighed og forsyningsselskab samt udskifter rørene i jorden og stikkene til de enkelte husstande.