Jordarbejde

HMC udfører mange forskellige opgaver med håndtering af jord.

Vi arbejder med forsyningsselskaber, kommuner samt erhvervs- og privatkunder.

Jord kan være udfordrende og kompliceret at arbejde med, idet jord er et levende materiale. Vi kalkulerer altid med, hvordan vi undgår, at vind og vejr påvirker vores jordarbejde, og derfor er planlægning og logistik forbundet med professionelt jordarbejde.

Kontakt os for en uforpligtende samtale, og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde inden for jordarbejde.

Byggemodning

HMC udfører byggemodninger i forbindelse med opførelse af nybyggeri og projekter. Opgaverne kan blandt andet omhandle afrømning af jord for kommende byggegrunde og veje, håndtering og bortskaffelse af overskudsjord, udgravninger til veje og stier, etablering af nye kloakanlæg med separate spilde- og regnvandsledninger og gravearbejde for fjernvarme- og vandforsyning etc.

Når vi byggemodner et område til boligbyggeri, kan vi desuden anlægge regnvandsbassin, så regnvand ikke belaster det offentlige system i byen. Afslutningsvist kan vi etablere fortov og anlægge asfalterede veje og stier.

Landmåling

HMC udfører landmåling med afsætning og opmåling på alle vores opgaver ved hjælp af GPS-udstyr, totalstationer og nivellementer. Vi tilbyder udfærdigelse og anvendelse af 3D-modeller i flere af vores gravemaskiner, som har både 2D- og 3D-udstyr integreret.

HMC registrerer blandt andet data fra gravearbejde for flere forsyningsvirksomheder.

Forurenet jord

HMC har stor erfaring med håndtering af forurenet jord. Vi råder over eget modtageanlæg til nyttiggørelse af forurenet jord til forstærkning af dige på Nørrekær Enge ved Løgstør. Her modtager vores specialuddannede medarbejdere lettere forurenet jord – op til klasse 2 med forhøjede værdier. Vi kan modtage op til 125.000 m³.

I forbindelse med vores arbejde med forurenet jord er vi godkendt til at udtage jordprøver til brug for jordanalyser. Når du skal flytte jord fra en matrikel til en anden, skal dette anmeldes til den aktuelle kommune. I den forbindelse assisterer vi dig gerne med at udarbejde den påkrævede anmeldelse i kommunens Jordweb.