Jordarbejde

Vi har kompetencerne og erfaringerne til at udføre alle former for jordarbejde fra diverse udgravnings opgaver til håndtering af forurenet jord, som i nogle tilfælde kan fremkomme. Vi har stor erfaring i at imødekomme vores kundes mange forskellige opdrag og holder meget af nye udfordringer inden for vores fagområde.

Alsidigt jordarbejde

Vi arbejder med forsyningsselskaber, kommuner samt erhvervs- og privatkunder. Vores velkvalificerede medarbejderstab benytter sig af den nyeste teknologi og de nyeste maskiner med 3D GPS, når vi udfører jordarbejde af høj kvalitet. Vi har gravemaskiner fra 1 ton – 36 ton og meget andet materiel. Du får altid grundig og professionel rådgivning, inden vi påbegynder et givent projekt, ligesom vi naturligvis leverer vores projekter til aftalt tid og pris samt i aftalt kvalitet. Når du samarbejder med os, får du en fleksibel samarbejdspartner, der kan fungere som hoved-, stor- eller fagentreprenør – afhængigt af dine ønsker. Har du spørgsmål til vores mange kompetencer inden for jordarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os.

Jordarbejde – byggemodning etc.

I forbindelse med opførelsen af nye byggerier og projekter udfører vi byggemodninger rundt om i Danmark. Det kan bl.a. dreje sig om afrømning af jord for kommende byggegrunde og veje, håndtering og bortskaffelse af overskudsjord, udgravninger til veje og stier, etablering af nye kloakanlæg med separate spilde- og regnvandsledninger, gravearbejde for fjernvarme- og vandforsyning etc. Endvidere kan vi afslutningsvist etablere fortov og anlægge asfalterede veje og stier. Hvis vi byggemodner et område til boligbyggeri, kan vi desuden anlægge regnvandsbassin, som regnvand fra området ledes ned i, så det ikke belaster det offentlige system i byen.

Egen landmåler

Vi råder også over vores egen landmåler, som udfører afsætning og opmåling på alle vores opgaver ved hjælp af GPS-udstyr, totalstationer og nivellementer. I den forbindelse registrerer vi bl.a. data fra gravearbejde for flere forsyningsvirksomheder. Vi tilbyder bl.a. udfærdigelse og anvendelse af 3D-modeller i flere af vores gravemaskiner, som har både 2D- og 3D-udstyr integreret.

Jordarbejde – håndtering af forurenet jord

Vi har stor erfaring med håndtering af forurenet jord. Vi råder over eget modtageanlæg til nyttiggørelse af forurenet jord til forstærkning af dige på Nørrekær Enge ved Løgstør. Her modtager vores specialuddannede medarbejdere lettere forurenet jord – op til klasse 2 med forhøjede værdier. Vi kan modtage op til 125000m³. I forbindelse med vores arbejde med forurenet jord er vi godkendt til at udtage jordprøver til brug for jordanalyser. Ligger du inde med jord, som vi skal modtage i Nørrekær Enge? Du er meget velkommen til at kontakte os, så kan vi være dig behjælpelig med både det praktiske og administrative arbejde. Når du skal flytte jord fra en matrikel til en anden, skal dette anmeldes til den aktuelle kommune. I den forbindelse assisterer vi dig gerne med at udarbejde den påkrævede anmeldelse i kommunens ”Jordweb”. Vi tilbyder dig endvidere at foretage jordprøver m.m.

Professionelt jordarbejde

Når du samarbejder med os, får du en partner med meget brede kompetencer samt mandskab og maskiner til at udføre jordarbejde af høj kvalitet. Vi arbejder for både privat- og erhvervskunder samt for offentlige institutioner. Blandt vores ydelser er opgravning, udgravning og udstykning ved opførelse og etablering af byggeri samt terrænregulering. Endvidere har vi stor erfaring med jordarbejde på entreprenørområder – uanset om det er området til en stor stald, et stuehus eller en carport, der skal præpareres. Vi råder over det nyeste materiel og de nyeste gravemaskiner, og vores kompetente maskinførere har mangeårig erfaring med jordarbejde, og de mange udfordringer der kan være forbundet med det.

Det er vigtigt, at du vælger de rette fagfolk, når du skal have udført jordarbejde, så du opnår et professionelt resultat. Jordarbejde kan nemlig være udfordrende og kompliceret, idet jord er et levende materiale. Vi kalkulerer bl.a., hvordan vi kan undgå, at vind og vejr påvirker vores jordarbejde negativt. Derfor er der en del planlægningsarbejde og logistik forbundet med professionelt jordarbejde, så vi eksempelvis undgår at skulle arbejde med frossen eller våd jord.

Vil du vide mere?

Se alle vores afdelinger på kontaktsiden.
Du kan også bruge kontaktformularen til at sende os en forespørgsel.

Kontakt os her »

Send en besked »