Landbrug

I landbrugsbyggeri er produktion, besætning, dyrevelfærd og arbejdsforhold afgørende. Vi har stor erfaring med landbrugsbyggeri i hele landet og opfører både nyt landbrugsbyggeri, renoverer og udvider eksisterende landbrugsejendomme.

Vi udfører landbrugsbyggeri i total-, hoved- og fagentreprise og sammensætter altid det helt rette og erfarende team til det enkelte projekt.

Vi sørger for et landbrugsbyggeri, der lever op til gældende lovkrav og sikkerhedsregler, og vi byder gerne ind med løsningsforslag og rådgivning igennem hele processen. Vi kan stå for udfærdigelse af tegnings- og beskrivelsesmateriale i tæt samarbejde med bygherre og uanset entrepriseform, sikrer vi altid et landbrugsbyggeri, der overholder tidsplan og budget og ikke mindst et projekt, der lever op til regler og krav i fremtidens landbrug.