Vi er HMC

HMC leverer hver dag økonomisk sunde bygge- og anlægsprojekter i hele Danmark, og det siger vi med jysk ydmyghed. Vi er dem, de andre gerne vil lege med – for vi er ikke for store til de små eller for små til de store.

Vi skaber byggeløsninger på solide erfaringer, høj faglighed og på vores stærke relationer. For os kan mursten aldrig erstattes af mennesker, da det er hver enkelte medarbejders faglighed og ildhu, der driver os gennem byggeprocesserne i vores arbejde i total- og hovedentrepriser, og i fag- og underentrepriser.

Vi samarbejder om at markere det danske landkort med meningsfyldt byggeri, som alle kan være stolte af langt ud i fremtiden.

Mission og Vision

HMCs vision er at være en national aktør på markedet med en betydende position, der er funderet i vores værdier om faglighed, professionalisme, handlekraft og tillid.

HMCs mission er at levere økonomisk sunde og bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i hele Danmark i total- og hovedentrepriser og i fag- og underentrepriser indenfor murer-, jord-, kloak-, beton-, forsynings-, anlæg- og belægningsarbejde.

Kulturen

 Hvad end det handler om vores håndtering af overskudsjord, vores CO2 aftryk eller den enkelte medarbejders trivsel og sundhed, så er ansvaret stort og en kontinuerlig indsats, vi gør for at være tro mod vores egne værdier og for at leve op til gældende lovkrav og socialt ansvar.

I HMC er vi et hold af forskellige fagligheder og personligheder. Det bærer vores kultur præg af, og vi gør meget ud af, at der skal være plads til alle.

Vi er omkring 300 medarbejdere fordelt på håndværkere, lærlinge, projektledere, bygningskonstruktører, beregnere, afdelingsledere, administration, kommunikation og mange flere.

Alle sætter en ære i at gøre tingene ordentligt

Lasse Hvam, Afdelingsleder Industri og Erhverv, Jylland

“Jeg kom til HMC efter en årrække som projektleder, produktionschef og partner i byggebranchen. Det var timingen og de åbenlyse muligheder, der afgjorde et skifte til HMC.

Jeg blev tilbudt at stå i spidsen for at udbygge byggeridelen i Thy og Nordvestjylland, og jeg kunne se fordelene i at blive en del af en knap 300 mands virksomhed med fokus på kerneopgaven, frie tøjler og en flad organisering, hvor alle hjælper hinanden på tværs af afdelinger.

Der er en helt særlig respekt for hinanden og hinandens arbejde her, og det er med til at skabe en kultur, hvor folk har lyst til møde en time før for at drikke morgenkaffe og planlægge dagen, og hvor alle sætter en ære i at gøre tingene ordentligt.
HMC står for mig som et seriøst og ordentligt navn i branchen. Vi afleverer, hvad vi lover, og vi udbedrer, hvis der er mangler. Jeg kan med god samvittighed sige, at vi altid har stået for et godt produkt. Det er jeg selvfølgelig stolt og tilfreds med.”

Der er en afslappet kultur i HMC

Michael Stenberg Munkholt, projekt- og byggeleder HMC

“Jeg er uddannet civilingeniør, cand. polyt fra Aalborg Universitet.

Efter en tid som entrepriseleder i en midtjysk entreprenørvirksomhed blev jeg tilbudt at blive projektleder i HMC. Jeg kunne se, at jeg havde mulighed for at komme med på en udviklingsrejse i HMC, og der var en åbning for nogle muligheder med større ansvar og for at styre sager selvstændigt. Så det var en chance for mig, der passede godt med mine mål.

HMC er en lokal forankret virksomhed, og det kan man mærke i hverdagen. Vi holder fast i gamle kunder og er kendt i hele Nordjylland for murerfaget, som det startede med i sin tid. I dag er HMC meget mere, men det er stadig meget nede på jorden, og det passer mig godt.

Der er en afslappet kultur i HMC og en gensidig respekt og åbenhed.”

Arbejde og det stærke sammenhold flyder sammen her

Morten Lund, Fragtmand i det nordvestjyske, HMC

“Da HMC udvidede med en afdeling i Thisted i 2014, søgte jeg ind og begyndte med at køre traktor. Jeg er oprindelig uddannet landmand, men ville prøve noget andet. I dag står jeg for den primære fragt og transport til og fra byggepladserne, når maskiner skal flyttes, jord skal fjernes, og når der skal fyldes på med sand osv.

Mine opgaver er meget forskellige, og nogle af dem skal løses her og nu – andre er styret af faste aftaler, som for eksempel med Vejdirektoratet, som vi er underentreprenør for.

Det er meget frit i HMC. De ringer direkte til mig ude fra pladserne, når der er brug for transport eller min hjælp. Det er effektivt på den måde, og jeg planlægger stort set selv min dag. Arbejde og det stærke sammenhold flyder sammen her – og det er bare gode mennesker.”

CSR

Kan man måle på socialt ansvar? Og gør vi som virksomhed nok? Det er spørgsmål, vi stiller os selv løbende, når vi i HMC arbejder med tiltag, der rækker ud over vores egen branche og kerneforretning. Det er en del af HMCs dna at gøre en indsats for at hjælpe til, hvor vi kan, særligt på medarbejderfronten og de parametre, der har betydning for psykisk og fysisk trivsel og sundhed.

HMC bidrager til Code of Care, der er en landsdækkende nonprofit organisation, som hjælper kommuner i gang med at tage del i det sociale ansvar ved blandt andet at skabe småjobs til mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. I HMC tager vi medarbejdere ind, der kan bidrage til vores hverdag og forretning, og vi kan give noget at stå op til gennem et meningsfyldt arbejde.

HMC er storsponsor til Danske Hospitalsklovne, hvor vi støtter børn og familier i en svær tid. Vi vil gøre, hvad vi kan for at skabe lys i øjnene hos de børn, der er ramt af sygdom. Vi har valgt at sponsorere Danske Hospitalsklovne, fordi børn er vores fremtid, og vi kan med lidt gøre en markant forskel.