Henrik Christensen

Adm. Direktør

Poul Erik Henriksen

Afdelingsleder Byggeri

Lars Madsen

Afdelingschef Sjælland

Iver Christensen

Lagerleder

Se flere medarbejdere

Flemming Schultz

Betonværk

Carsten W. Larsen

?

??

Kim Hassing

Logistikchef

Martin Abildgaard

Smed

Peter Jensen

Kørselsleder

Peter Mortensen

Værkstedsleder

Værksted - se flere medarbejdere

Jens Martin Nielsen

Mekaniker

Per Sloth Christensen

Mekaniker

Tina Elfrida Jensen

HR /Adm.

Michael Johansen

Afdelingsleder - Sjælland

Sjælland - se flere medarbejdere

Frank Rasmussen

Projektleder - Sjælland

Klaus Dittmer

Projektleder - Sjælland

Henrik Hollen

Byggeleder

Palle Haugaard

Afdelingsleder - Sjælland

Sjælland - se flere medarbejdere

Finn Skovborg

Byggeleder - Sjælland

Frank Quorp

Byggeleder

Kurt Jensen

Projektleder

Martin Ravn

Afdelingschef Byggeri

Kasper Graversgaard

Afdelingschef Anlæg

Per Christensen

Afdelingschef Thisted

Afventer

Bogholderi / Løn

Gitte Egelund

Bogholderi

Bente Jensen

Løn

Grethe Nielsen

Bogholderi

Frank B. Pedersen

Projektleder

Jeppe Frisgaard

Projektleder

Kenneth Bjerregaard

Projektleder

Robert Christensen

Projektleder

Ole Nielsen

Projektleder

Mathias Madsen

Afdelingsleder Byggeri Storentreprise

Byggeri - se flere medarbejdere

Lars Bojesen

Byggeleder

Carsten Ytting Nielsen

Projektleder

Carsten Nielsen

Byggeleder

Michael Stenberg Munkholt

Projektleder

Michael H. Støttrup

Byggeleder

Kristoffer Mortensen

Projektleder

Lars Marquart

Byggeleder

Poul Erik Henriksen

Afdelingsleder Byggeri

Se flere medarbejdere

Bo Falkesen

Byggeleder

Henning Henriksen

Byggeleder

Dennis Madsen

Afdelingsleder Landbrug

Lene Overgaard

KS Ansvarlig / Adm.

Trine Werner

Beregner

Bent Bislev

Beregner & Projektleder

Lasse Hvam Jensen

Afdelings- og projektleder

Se alle medarbejdere i alfabetisk rækkefølge herunder »

Alle medarbejdere

Anders Hollesen

Byggeleder

Ann Pilgaard

Bogholder

Bente Jensen

Løn

Bjarne Kristen

Byggeleder

Bo Falkesen

Byggeleder

Carsten Nielsen

Byggeleder

Carsten Ytting Nielsen

Projektleder

Dennis Madsen

Afdelingsleder Landbrug

Finn Skovborg

Byggeleder - Sjælland

Flemming Schultz

Betonværk

Frank B. Pedersen

Projektleder

Frank Quorp

Byggeleder

Frank Rasmussen

Projektleder - Sjælland

Fritz Marquartsen

Projektleder

Gitte Egelund

Bogholderi

Grethe Nielsen

Bogholderi

Henning Henriksen

Byggeleder

Henrik Christensen

Adm. Direktør

Henrik Hollen

Byggeleder

Iver Christensen

Lagerleder

Jens Martin Nielsen

Mekaniker

Jeppe Frisgaard

Projektleder

Kamilla Skaarup

Projektassistent - Thisted

Kasper Graversgaard

Afdelingschef Anlæg

Kenneth Bjerregaard

Projektleder

Kim Hassing

Logistikchef

Klaus Dittmer

Projektleder - Sjælland

Kurt Hansen

Formand

Kurt Jensen

Projektleder

Kristoffer Mortensen

Projektleder

Lars Bojesen

Byggeleder

Lars Heidemann

Økonomichef

Lars Madsen

Afdelingschef - Sjælland

Lars Marquart

Byggeleder

Lasse Hvam Jensen

Afdelings- og projektleder Thisted

Lene Overgaard

KS Ansvarlig / Adm.

Martin Abildgaard

Smed

Martin Ravn

Afdelingschef Byggeri

Mathias Madsen

Afdelingsleder Byggeri Storentreprise

Michael H. Støttrup

Byggeleder

Michael Johansen

Afdelingsleder Sjælland

Michael Stenberg Munkholt

Projektleder

Ole Nielsen

Projektleder

Palle Haugaard

Afdelingsleder Sjælland

Per Christensen

Afdelingschef Thisted

Per Sloth Christensen

Mekaniker

Peter Jensen

Kørselsleder

Poul Erik Henriksen

Afdelingsleder Byggeri - Jylland

Preben Christensen

Lager Sjælland

Rasmus Hvam Madsen

Projektassistent - Thisted

Robert Christensen

Projektleder

Peter Mortensen

Værkstedsleder

Thomas Boye

Projektleder

Tina Elfrida Jensen

HR /Adm.

Trine Werner

Beregner