Storentreprise

Storentreprisen tager udgangspunkt i en fagentreprise, idet bygherrens rådgivere i forbindelse med storentrepriser, samler nært beslægtede fagentrepriser i større enheder.
Derved begrænser bygherrens rådgivere koordineringsarbejdet og grænsefladerne minimeres.
HMC A/S har som storentreprenør ansvaret for at vores egne medarbejdere og evt. underentreprenører udfører arbejdet i.h.t. kontraktgrundlaget med kunden.
Se evt. yderligere under punktet fagentreprise.