Fjernvarme i Thy

HMC har i en årrække haft rammeaftale med Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. i forbindelse med renovering og nyanlæg af distributionsledninger.

Arbejdet omfatter etablering af fjernvarmenet i store dele af Thy.

Der er i entrepriserne udført opgravning, genindbygning, genetablering af belægning som asfalt/fliser, skilteplaner, indhentning af LERoplysninger, jordprøver og håndtering af forurenet jord.
Det har ligeledes været HMCs opgave at koordinere alt arbejdet omkring indføring af nye stik med øvrige entreprenører og nye forbrugere.

Fakta

Anvendelse:
Infrastruktur
Opgave:
Nyanlæg
Projektnavn:
Fjernvarme i Thy
Lokation:
Thy
Entrepriseform:
Rammeaftale
Bygherre:
Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.

Andre referencer