Klimasluse i Hobro

Et projekt for større klimasikring. I samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand A/S har HMC været hovedentreprenør på et afgørende klimasikringstiltag i Hobro bestående af et større sluseanlæg.

Vi har blandt andet stået for betonstøbningen under vandspejlet i Onsild Å. Den eksisterende passive sluse fra 1930 er blevet udskiftet med en aktivt styret sluse kombineret med en kæmpe pumpe, der kan regulere vandstanden på slusens opstrømsside, mens denne er lukket. Hvert sekund kan pumpen flytte 1.500 liter vand fra åen ud i Mariager Fjord, og er indrettet så fiskene kan svømme igennem den.

Formålet med projektet er at sikre lavtliggende dele af Hobro mod oversvømmelse i forbindelse med højvandshændelser i Mariager Fjord, og sluseanlægget indgår som en vigtig del i klimasikringen af Hobro.

Fakta

Anvendelse:
Industri
Opgave:
Nyanlæg
Projektnavn:
Klimasluse Hobro
Lokation:
Hobro
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Bygherre:
Mariagerfjord Kommune

Andre referencer

Udvidelse af Scanfish Danmark A/S

Udvidelse af Scanfish Danmark A/S