Urtehaven – arkitektegnede lejligheder og rækkehuse

For Stella 5 har HMC opført ca. 3.300 m² udlejningsboliger fordelt på 38 boliger med tilhørende udenomsarealer.

Byggeriet er fordelt på 12 huse, hvoraf 7 huse er i to plan med 4 boliger i hver. De resterende 5 huse er i ét plan, som indeholder henholdsvis 2 og 4 boliger pr. hus.

Projektet blev udført med porebetonvægge, hvor der blev skalmuret udvendigt. Murværket blev udført med en del relief-murværk, som giver et fantastisk spil i facaderne. Facader ved altanerne er beklædt med træ.

Boligerne er udført med ensidig taghældning, som er med til at højne førstehåndsindtrykket, når man kommer til byggeriet.

Fakta

Anvendelse:
Boligbyggeri
Opgave:
Nybyg
Lokation:
Urtehaven, Svenstrup
Entrepriseform:
Totalentreprise
Areal:
3300 m²

Andre referencer