24. august 2023

Byggemodning og bæredygtig jordhåndtering i Hadsten

Genanvendelse og biodiversitet er med i HMCs arbejde med byggemodning for 86 parcelhusgrunde, 2 store parceller samt en ny rundkørsel på Skanderborgvej i Hadsten.

Der er med bygherre Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning aftalt at genindbygge alt overskudsjord fra projektet i de grønne arealer omkring det nye boligområde, for at undgå spild, minimere CO2 forbrug og udnytte genanvendelse så vidt muligt.

”Helt konkret kører vi råjorden på og planerer den ovenpå eksisterende muld i de arealer, som ligger brak bag den fremtidige indhegning, hvor der skal gå kreaturer i sommermånederne. På den måde skaber vi mere biodiversitet for både nye og gamle insektarter og foder til de kreaturer, der går på arealerne. Når overskudsjorden håndteres lokalt og rigtigt, så er der mange fordele i at tænke i bæredygtig jordhåndtering – også økonomiske.” Kenneth Bjerregaard, projektleder HMC.

HMC har totalentreprisen på projektet og står udover byggemodningen også for etableringen af vandforsyning og fjernvarme samt et stort regnvandsbassin.

Der flyttes overordnet mange millioner tons overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter hvert år. Det foregår i lastbiler, der efterlader store CO2-udledninger, støj og partikelforurening, og det belaster særligt gader i byområder i forhold til trafiksikkerhed og miljøet generelt. Derfor er en mere bæredygtig håndtering af overskudsjord et parameter, vi har mere og mere i fokus i vores samarbejder. Overskudsjord er en kæmpe ressource, og mulighederne er mange ved genanvendelse.

Nyheder

Første spadestik for velfærds-byggeri i Tornby

Første spadestik for velfærds-byggeri i Tornby

Hovedentreprise for resortet HimmerLand

Hovedentreprise for resortet HimmerLand

Ny afdelingschef for HMC Sjælland

Ny afdelingschef for HMC Sjælland