22. juni 2023

Første spadestik for klimasikring

Klimasikring er for alvor kommet på dagsordenen. Kraftig regn, mere fugt, højere temperaturer og vandstandsstigninger tænkes i højere grad med i planlægningen af nyt byggeri og renovering. Denne gang gælder det etableringen af en klimasluse og kæmpe pumpe, der skal sikre Hobro mod oversvømmelser.

I et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand A/S er der netop igangsat et klimasikringstiltag i Hobro bestående af et større sluseanlæg. Det skete onsdag eftermiddag, hvor Udvalgsformand for Klima og Landdistrikter, Jesper Skov Mikkelsen og Direktør, Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand tog første spadestik ved Onsild Å i Hobro.

HMC har hovedentreprisen på klimaprojektet og står blandt andet for betonstøbningen under vandspejlet i åen. Den eksisterende passive sluse fra 1930 i Onsild Å skal udskiftes med en aktivt styret sluse kombineret med en kæmpe pumpe, der kan regulere vandstanden på slusens opstrømsside, mens denne er lukket. Hvert sekund kan pumpen flytte 1.500 liter vand fra åen ud i Mariager Fjord, og er indrettet så fiskene kan svømme igennem den.

Formålet med projektet er at sikre lavtliggende dele af Hobro mod oversvømmelse i forbindelse med højvandshændelser i Mariager Fjord, og sluseanlægget indgår som en vigtig del i klimasikringen af Hobro.

– Det regner simpelthen voldsommere end i gamle dage, og det er er ikke udsædvanligt, at vi ser oversvømmelser ved åen, Vesterfjorden og Hobro midtby, når det for alvor øser ned. Med vores nye sluse kan vi effektivt lukke regnvandet ud i fjorden og vi kan bruge den som et stærkt boldværk mod Mariager Fjord, når stormfloder skaber kritisk højvande, forklarer Jesper Skov Mikkelsen.

Ifølge Mariagerfjord Kommunes beregninger er godt 200 bygninger i farezonen, og derfor er den ny sluse et helt nødvendig klimasikringstiltag.

Arbejdet vil stå på frem til december 2023.

Visualisering aadb.dk

Nyheder

Første spadestik for velfærds-byggeri i Tornby

Første spadestik for velfærds-byggeri i Tornby

Hovedentreprise for resortet HimmerLand

Hovedentreprise for resortet HimmerLand

Ny afdelingschef for HMC Sjælland

Ny afdelingschef for HMC Sjælland