29. marts 2023

Milepæl i projekt, Skagen Salmon Grow Out

Højt mod nord, på HMCs hidtil største projekt, runder vi her i februar en særlig milepæl, hvor 6 ud af i alt 30 fisketanke af beton nu tages i brug.

Sprællevende laks flyttes lige nu til 6, ud af 18, nybyggede tanke, med en kapacitet på hver især 750 m3. Laksene skal her vokse sig større, alt imens nye vandbehandlingssystemer til modning og rensning af vand pumper derudaf, og opførelsen af 12 større tanke, med kapacitet på hver især 1150 m3, er i fuld gang.

HMC har hovedentreprisen på det meningsfyldte projekt, Skagen Salmon Grow Out og står for jord-, kloak- og insitu betonopgaver. Herudover står HMC for styring af byggeplads, sikkerhedskoordinering samt koordinering med leverede underentrepriser. De 6 tanke, der nu bliver taget i brug, er en del af lakseopdrættets fase 2. Snart tages yderligere 6 tanke i brug, og igen 6 mere om et par måneder.

Skagen Salmon er et moderne fiskeopdrætsanlæg med vægt på bæredygtighed og et minimalt miljøaftryk, hvor selve opdrætningsmetoden på lakselandbruget er særdeles skånsom for hav og miljø.

”Generelt er vores mission at sparke ind i mere cykliske processer, hvor industri og miljø taler sammen. I vores produktionsproces er vi i perioder selvforsynende med strøm. Dette kan tilskrives, at vi har solceller på første del af byggeriet samt vores egen vindmølle” fortæller Dan Knudsen, direktør for Skagen Salmons produktion.

Når fiskeopdrætsanlægget står færdigt som et fuldt recirkulerende opdrætssystem (RAS-anlæg), vil flere cykliske processer køre som motorer i det bæredygtige koncept, hvor for eksempel overskydende foder og affald fra laksene i første omgang håndteres på egen grund i nyt udendørs rensningsanlæg og efterfølgende pumpes over til naboen, Skagen Spildevand, ved hjælp af en ny underboret ledning, hvor slammet genanvendes til blandt andet biogas.

”Lige nu, hvor laks bliver flyttet til nogle af ”vores” tanke, har vi travlt med at opføre de resterende dele af anlægget. Det er spændende at følge de efterfølgende processer, der overtager vores råhus, og det bliver pludselig meget konkret, hvordan vi kan bidrage med en bygning, der skal anvendes til mere bæredygtig industri,” siger HMCs Michael Munkholt, projektleder på projektet.

Udover det solide arbejde i beton, så er det en daglig jonglering med procesrør og sand, der kendetegner byggeriet af det godt 1600 M2 anlæg, der ligger 200 meter fra strandkanten til Vesterhavet.

Byggeriet består, udover fisketankene og vandbehandlingsanlæggene, af teknikrum, foderrum og velfærdsfaciliteter samt en 70 meter lang besøgsgang, der tager form fra dag til dag.

Tak til underentreprenørerne: Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik -TCT, Spæncom, Strandby El-teknik A/S, OPS Gruppen A/S, DS Stålkonstruktion A/S og DK ROOF A/S samt samarbejdspartner, North AquaCulture

Tak til bygherre, Skagen Salmon P/S og byggeledere på pladsen.

Nyheder

På ski med HMC

På ski med HMC

Praktikant i HMC

Praktikant i HMC

HMC udvider ejerkredsen

HMC udvider ejerkredsen