29. marts 2023

Tre vakuumstationer af afgørende betydning for miljøet

I det natursmukke sommerhusområde ved Egense Skanse i Skelby står tre vakuumstationer snart klar – et meningsfyldt projekt, der er afgørende for de miljømæssige forhold i området.

Aalborg Forsyning har i arbejdet med spildevands- og separatkloakring i Egense samarbejdet med HMC om spildevandskloakeringen. HMC har i den forbindelse stået for etableringen af vakuumkloakering, da det er den mest hensigtsmæssige løsning i sommerhusområdet.

Spildevandskloakering med vakuumstationerne foretages med henblik på at forbedre de miljømæssige forhold i området, hvor de tre stationer skal ”suge spildevandet til sig,” og herefter pumpes mod Aalborg og frem til det eksisterende spildevandssystem. Som en af de afsluttende processer er forsyningen lige nu i gang med at forbinde sommerhusene med de tre stationer. Det sker ved nedgravning af vakuumledninger i jorden, der dels ikke kan lække, da der er undertryk i rørene, og dels graves ned i en lavere gravedybde, hvilket er en fordel i et område med meget højt grundvandsniveau.

HMC har totalentreprisen på projektet, og vi har haft et fagligt stærkt samarbejde på tværs af vores anlægsafdeling og bygafdeling.

Der er lavet in-situ støbte bundplader, kældervægge og betondæk over kælder. Bundpladerne til de tre huse blev støbt hjemme på pladsen i Løgstør og efterfølgende bygget op til færdige huse. Afslutningsvis blev de tre huse fragtet til Egense og løftet på plads, hvorefter den sidste finish kunne udføres.

I forbindelse med projektet blev der etableret tre spunsgrupper med grundvandssænkning, da vi skulle tre meter ned under grundvandsspejlet. I den ene af spunsgrupperne var der under hele perioden filterboringer i drift for at holde grundvandsniveauet nede under vores arbejdsdybde. I den forbindelse blev vandet pumpet 300 meter til et kar, hvorefter det blev pumpet de sidste 350 meter ud i fjorden.

Alt i alt – et meningsfyldt projekt, hvor vi har testet egne fagligheder og arbejdet med vandelementet på flere niveauer. Tak for godt samarbejdet til Aalborg Forsyning.

Nyheder

Projekt søger løsninger til mere klimavenligt byggeri

Projekt søger løsninger til mere klimavenligt byggeri

Første spadestik for velfærds-byggeri i Tornby

Første spadestik for velfærds-byggeri i Tornby

Hovedentreprise for resortet HimmerLand

Hovedentreprise for resortet HimmerLand